woonbondlogoDe Woonbond is een belangenorganisatie voor huurders die opkomt voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare wijken. De Woonbond behartigt de belangen van huurders in Nederland.

Begin 2016 bleek dat de Belastingdienst inkomensgegevens van miljoenen huurders in strijd met de wet verstrekte aan verhuurders, om hen zo in staat te stellen inkomensafhankelijke huurverhogingen op te leggen. Deze onrechtmatige verstrekking is een grove schending van de privacy van de huurders, die er op moeten kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst deze gevoelige inkomensgegevens niet zomaar aan private partijen verstrekt.

Namens belangenorganisatie de Woonbond is Deikwijs Advocaten een collectieve actie gestart. De Woonbond eist een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. Daarnaast eist de Woonbond de op onrechtmatige basis geïnde huurverhogingen voor de huurders terug. Naar schatting gaat het om een totaalbedrag van zo’n 365 miljoen euro. Lees hier de Dagvaarding namens de Woonbond en hier ons Pleidooi.

Lees hier de berichtgeving van de Woonbond.