Logo Kortgeding LasterEen kort geding om een online lastercampagne te stoppen. Een e-commerce cliënt van Deikwijs groeide in een paar jaar van start-up naar multinational. Van een handvol gebruikers naar miljoenen pageviews per dag. Bij zo een snelle groei kan niet alles in één keer goed gaan en zijn er geheid een aantal ontevreden klanten. In dit geval was er echter één klant die geen enkele geboden oplossing aanvaardde en uit was op wraak. Zijn doel was het bedrijf kapot te maken. Letterlijk duizenden onjuiste en zeer schadelijke berichten via Facebook, Twitter, klachtenwebsites en de pers waren het gevolg. Deikwijs zette alles in het werk om de lastercampagne een halt toe te roepen. Eerst op minnelijke wijze maar uiteindelijk was een kort geding noodzakelijk. Alle vorderingen werden toegewezen: een verbod op straffe van een dwangsom, het offline halen van social media accounts en een aanzienlijk voorschot op schadevergoeding.