Logo Norma vs De Staat 2NORMA vs De Staat der Nederlanden, een principiële procedure over onrechtmatige auteursrechtwetgeving. De Nederlandse Staat bevroor in 2006 het Nederlandse thuiskopiestelsel. Jarenlang werden slechts vergoedingen geïnd voor het thuiskopiëren op blanco CD’s en DVD’s. Terwijl in toenemende mate beschermd werk werd gekopieerd op digitale dragers zoals mp3-spelers en harddiskrecorders. Rechthebbenden, waaronder acteurs en muzikanten, leden hierdoor aanzienlijke schade.

Collectieve beheersorganisatie voor musici en acteurs NORMA dagvaardde de Nederlandse Staat voor onrechtmatige wetgeving. Na jaren procederen tot aan de Hoge Raad, won NORMA de zaak en wist in de daaropvolgende schikkingsonderhandelingen 10 miljoen euro binnen te halen voor de aangesloten acteurs en muzikanten. De Staat werd gedwongen de onrechtmatige wetgeving aan te passen en het Nederlandse thuiskopiestelsel werd volledig herzien.

Douwe Linders trad in deze zaak op als één van de advocaten van NORMA. Lees hier het arrest van het hof Den Haag, hier van  de Hoge Raad en hier het persbericht van NORMA.