Logo PBBIn de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 riep minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op Twitter op om zogenaamde “stemfie’s” te maken: een foto van jezelf in het stemhokje, met het ingevulde stembiljet. En hoewel dat in Nederland onschuldig leek, hield de stemfie-hype een reëel gevaar in zich voor het recht op vrije verkiezingen. Het stemgeheim (de verplichting om in het geheim te stemmen) maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Als men niet verplicht in het geheim stemt, ligt ongeoorloofde beïnvloeding van het kiesgedrag namelijk op de loer. De Stichting Bescherming Burgerrechten en de heer Lucas Kruijswijk vonden dat de oproep van de minister moest worden gerectificeerd en geheime stemmingen moesten worden gewaarborgd.

Douwe Linders startte voor hen een kort geding. De voorzieningenrechter gaf de Stichting en Kruijswijk over de gehele linie gelijk, maar durfde het toch niet aan de Nederlandse Staat te veroordelen voor het gedrag van de minister. Want een expliciet wettelijk verbod op het maken van stemfie’s ontbreekt in de Kieswet. Het was een duidelijke boodschap aan de wetgever: zorg ervoor dat het stemgeheim wettelijk wordt gewaarborgd.

Lees hier het pleidooi van Douwe, hier het vonnis en hier het advies van de Kiesraad naar aanleiding van de zaak: neem een bepaling op in de Kieswet die het maken van een stemfie verbiedt.