In deze bestuursrechtelijke procedure vroeg de Vereniging SlijtersUnie de burgemeester van Assen te handhaven ten aanzien van artikel 19 Drank- en Horecawet. De SlijtersUnie is van mening dat het veilingwebsite Catawiki niet toegestaan is speciale flessen whisky te veilen, dure collector’s items. Dit zou kwalificeren als ‘gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank af te leveren aan huizen van particulieren’, en dat is voorbehouden aan slijtersbedrijven.

Namens Catawiki heeft Deikwijs Advocaten bepleit dat zij geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank en ook geen sterke drank aflevert bij huizen van particulieren. Catawiki biedt immers slechts een veilingplatform waarop derden kavels te koop aanbieden. De rechtbank ging mee in dit standpunt en oordeelde dat de dienst van Catawiki niet kan worden aangemerkt als het gelegenheid geven tot het doen van een bestelling. Zij overwoog dat Catawiki slechts een technische faciliteit biedt waar (individuele) aanbieders whisky in de vorm van kavels ter veiling kunnen aanbieden. De bestuursrechter oordeelde dat Catawiki geen partij is bij de overeenkomsten en geen enkele rol speelt bij de levering van een kavel.

Douwe Linders trad in deze zaak op als advocaat van Catawiki. Lees hier het bericht over deze uitspraak op IT & Recht.