Specialisaties

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht omvat het auteursrecht, de naburige rechten (muzikanten en acteurs), databankenrecht, merkenrecht, bescherming van vormgeving en handelsnaamrecht. Deikwijs heeft unieke kennis van het intellectuele eigendomsrecht en veel proceservaring. Wij lopen vooraan in de ontwikkeling van met name het auteursrecht in het digitale domein. Onderwerpen waarover wij adviseren en procederen:

 • Collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten
 • Auteursrechtinbreuk via internet
 • Beeldrecht van fotografen en beeldend kunstenaars
 • Merkinbreuk en namaakbestrijding
 • De juridische bescherming van databanken
 • Handelsnaamgeschillen

Enkele zaken die Deikwijs advocaat Douwe Linders heeft behandeld:

 • deLex vs. Boek9 – Een spraakmakend kort geding over het auteursrecht en databankenrecht op een website voor IE juristen. Namens deLex werd de zaak gewonnen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
 • NORMA vs. de Staat der Nederlanden – Namens NORMA werd met succes in een procedure gevoerd tegen de Staat der Nederlanden over onrechtmatige wetgeving over het thuiskopierecht. Resultaat: een schikking van 10 miljoen euro voor NORMA.
 • KPN & Digitenne vs. Buma/Stemra (pdf van vonnis) – KPN & Digitenne voerde een kort geding tegen  Buma/Stemra. Inzet was de vraag of Digitenne verplicht kon worden dezelfde bedragen af te dragen als andere distributeurs waaronder kabelaars en KPN. Succes voor Digitenne: Buma werd verplicht door te onderhandelen.
 • Webshops vs. Nintendo (pdf van vonnis) – Een principiële en complexe auteursrechtelijke bodemprocedure  over de toelaatbaarheid van het omzeilen van technische voorzieningen waarmee Nintendo de toegang tot haar spelcomputers reguleert.
 • Tom’s Babycare vs. Safe T Sleep (link naar vonnis) – In een kort geding over het auteursrecht op de vormgeving van een inbakerdoek werden de vorderingen van de wederpartij met succes afgeslagen.
Privacy & Security

Privacy & Security

De grootschalige gegevensverwerking over burgers roept in alle maatschappelijke sectoren juridische vragen op. Zo bestaat er een spanningsveld tussen de toenemende wens naar gratis online dienstverlening enerzijds en controle over persoonsgegevens anderzijds. Tussen bescherming tegen terrorisme en bescherming tegen een alwetende overheid. En tussen de privacy van de één en de vrijheid van meningsuiting van de ander. Deikwijs adviseert over alle juridische aspecten van (digitale) gegevensverwerking. Indien nodig wordt samengewerkt met gerenommeerde IT beveiligingsbedrijven en certificeringsinstanties.

Deikwijs biedt onder andere de volgende diensten:

 • Advisering over compliance en ‘governance’ van gegevensverwerking
 • Opstellen privacy- en beveiligingsbeleid, waaronder een beleid voor het omgaan met datalekken
 • Opstellen van bewerkersovereenkomsten
 • Verweer tegen handhavingsacties door de Autoriteit Persoonsgegevens

Enkele zaken :

 • De Belastingdienst verstrekte in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens inkomensindicaties aan verhuurders, die daarmee sociale huren verhoogden. Deikwijs advocaat Anton Ekker voerde namens de Woonbond een kort geding om dit tegen te gaan. Deikwijs voert nu een collectieve procedure om de schade van huurders vergoed te krijgen, die in de honderden miljoenen loopt.
 • Deikwijs advocaat Douwe Linders was één van de advocaten van KPN in de eerste zaak die leidde tot een gerechtelijke uitspraak over de zorgplicht tot beveiliging van persoonsgegevens in de Telecommunicatiewet: KPN vs. de Autoriteit Consument en Markt (link naar uitspraak).
IT & Internet

IT en Internet

Deikwijs heeft een sterke achtergrond in internet- en softwarerecht. We werken zowel voor innovatieve technologie startups als voor gevestigde online dienstverleners. We hebben technologisch inzicht en begrip van de eigen realiteit van e-commerce. Daardoor heeft Deikwijs snel de juiste juridische oplossingen paraat. Wij bieden onder andere de volgende diensten:

 • Procedures over mislukte automatiseringsprojecten
 • Advies en procedures over aansprakelijkheid van online platforms
 • Opstellen van, en procederen over, IT contracten (licenties, SLA’s, implementatie, cloud, in- en verkoopvoorwaarden etc.)
 • Advies over consumentenrecht (koop op afstand, herroepingsrecht)
 • Gebruiksvoorwaarden online platforms

Enkele zaken die Deikwijs heeft behandeld:

 • Advies over e-commerce regels voor veilingplatform Catawiki – Deikwijs is de huisadvocaat van online veilingplatform Catawiki. Wij adviseren hen onder andere over de nationale en Europese regels voor e-commerce dienstverleners.
 • Internationale gebruiksvoorwaarden – Deikwijs stelt voor Catawiki internationale gebruiksvoorwaarden op en coördineert de lokalisatie daarvan in de verschillende landen waar het veilingplatform actief is.
 • IT inkoopvoorwaarden Malmberg – Deikwijs is de huisadvocaat van educatieve uitgeverij Malmberg. Wij stellen voor Malmberg onder andere de IT inkoopvoorwaarden op en onderhandelen over andere IT contracten.
 • SaaS voorwaarden PrivacyPerfect – Voor de privacy data mapping en governance tool van PrivacyPerfect stelde Deikwijs de SaaS gebruiksvoorwaarden op.
Media & Entertainment

Media & Entertainment

Deikwijs adviseert cliënten in zowel de muziek-, film-, theater- als boekenbranche. Over contracten, aansprakelijkheid, rights clearing en online distributie. Naast de klassieke entertainmentmarkten, adviseren wij over games en kansspelen. Het mediarecht omvat daarnaast zaken over bescherming van de eer en goede naam en over het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook het reclamerecht en het portretrecht behoren tot de expertises van Deikwijs. Wij bieden onder andere de volgende diensten:

 • Filmrecht en (online) distributie van audiovisuele werken
 • Contracten voor film-, televisie- en theaterproducties
 • Reputatiemanagement en inbreuken op portretrechten
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Misleidende reclame en procedures bij de Reclame Code Commissie

Enkele zaken:

 • NORMA vs. de Staat der Nederlanden – Deikwijs advocaat Douwe Linders trad op als advocaat van NORMA in een succesvolle procedure tegen de Staat over onrechtmatige wetgeving over het thuiskopierecht. Resultaat: een schikking van 10 miljoen euro voor NORMA.
 • Kort geding over een online lastercampagne – Een succesvol online platform was slachtoffer van een grootschalige lastercampagne. Deikwijs won het kort geding om daar een einde aan te maken.
 • Hivos vs. Klager (Reclame Code Commissie) – Namens ontwikkelingsorganisatie Hivos reageerde Deikwijs op een klacht bij de Reclame Code Commissie. De klacht ging van tafel zonder dat een zitting nodig was.
Non-profit

Non-profit

Deikwijs is maatschappelijk betrokken. We werken dan ook graag voor non-profit organisaties in zaken met een groot maatschappelijk belang. En omdat juridische kosten dan geen obstakel moeten zijn,  tegen verlaagde tarieven of geheel pro bono. Voor mensenrechtenorganisaties, privacyvoorvechters en organisaties in de kunst en cultuur.

Enkele zaken:

 • Hivos – Deikwijs is de huisadvocaat van ontwikkelingsorganisatie Hivos. Deikwijs staat Hivos bij met pre-publicatieadvies in publiekscampagnes, het voeren van procedures en het opstellen van allerlei contracten.
 • Platform Burgerrechten vs. de Staat der Nederlanden – Namens de Stichting Bescherming Burgerrechten en de heer Lukas Kruijswijk voerde Deikwijs advocaat Douwe Linders een principieel kort geding tegen de Nederlandse Staat. Inzet: bescherming van het grondwettelijk stemgeheim en de waarborging van vrije verkiezingen.
 • Hoger beroep over Zwarte Piet – Namens stichting het Pietengilde werd met succes hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over de vraag of de intocht van Sinterklaas door kon gaan vanwege het racistische karakter van Zwarte Piet.
Commerciële contracten

Commerciële contracten

Deikwijs heeft veel ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van complexe en bedrijfskritische contracten. Onze ervaring en kennis worden versterkt doordat wij ook procederen over contractenrecht. We weten daardoor wat er mis kan gaan en hoe dat kan worden voorkomen. Goede informatieoverdracht tussen cliënt en advocaat is essentieel. Er wordt dus intensief samengewerkt om een resultaat te krijgen dat echt is toegespitst op de situatie. Indien nodig wordt expertise ingekocht bij bevriende advocatenkantoren gespecialiseerd op andere rechtsgebieden zoals belastingrecht, arbeidsrecht of ondernemingsrecht. Deikwijs kan onder andere de volgende contracten opstellen:

 • Licentie- en overdracht van technologie en intellectuele eigendom
 • Outsourcing
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • IT-contracten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Vaststellings- en schikkingsovereenkomsten
 • Privacy contracten
 • Algemene voorwaarden

Recent werk:

 • Contract voor outsourcing van het distributiecentrum van Malmberg – Voor Malmberg heeft Deikwijs de outsourcing van hun distributiecentrum begeleid en daarvoor de juridische documenten opgesteld. Een complex traject ten behoeve van een zeer bedrijfskritisch onderdeel van de educatieve uitgeverij.
 • Internationale gebruiksvoorwaarden voor Catawiki – Voor online veilingwebsite Catawiki stelt Deikwijs de internationale gebruiksvoorwaarden op en coördineert de  lokalisatie hiervan in de verschillende  landen waar Catawiki actief is.
 • IT inkoopvoorwaarden Malmberg – Deikwijs is de huisadvocaat van educatieve uitgeverij Malmberg. Wij stellen onder andere de inkoopvoorwaarden op en onderhandelen over andere IT contracten.
 • SaaS voorwaarden PrivacyPerfect – Voor de privacy data mapping en governance tool van PrivacyPerfect stelde Deikwijs de SaaS gebruiksvoorwaarden op.
 • Schikkingsovereenkomst NORMA vs. de Staat der Nederlanden – Nadat NORMA een zaak over onrechtmatige thuiskopiewetgeving tegen de Staat had gewonnen, werd de schadestaatprocedure geschikt voor 10 miljoen euro. Deikwijs advocaat Douwe Linders onderhandelde namens NORMA de schikkingsovereenkomst uit.